Ionuț Piscureanu

The Label.

Secolul XX(X)I. Amintiri din viitor

Proiectul s-a dezvoltat pe ideea esteticii personajului consumator. Fără o pronunțare explicită împotriva sau în favoarea fenomenului consumerist, procesul creativ de design a urmărit crearea unui personaj actual, valabil și mâine. Etichetele 3D, codurile informatice QR, care pot fi scanate și cercetate, construcțiile de tip cod de bare, benzile, plasticul transparent sunt utilizate drept materie primă, confirmând contextul enunțat.

 

The Label.

The XX(X)I Century. Memories from the future.

The project was based on the esthetics of consumerist characters. Without an explicit statement against or in favour of consumerist phenomena, the creative design process aimed at the creation of an actual character, meant to be good tomorrow too. The 3D labels, the QR informatic codes, which can be scanned and researched, the constructions suggesting the barcodes, the strips, the transparent plastic, are used as raw materials certifying the enunciated context.

 

Coordonatori LICENȚĂ / BA FINALS Coordinators:

conf.univ.dr. / associate professor PhD. Andreea Palade Flondor // asist.univ.dr. / assistant PhD. Sandra Suciu Chira