[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section title=”EN” tab_id=”1490075414870-386953f1-bbcf”][vc_column_text]

 DIMITRIE GUSTI NATIONAL VILLAGE MUSEUM

 

“Dimitrie Gusti” National Village Museum is situated in the center of Bucharest. It is an important institution where people can discover the roots of the traditional Romanian village. It is also the place where anybody might find his grandparents’ house or the one from the beautiful childhood stories.

If you come in the museum, the world changes and time gains new meanings. Here there’s no way of measuring time and one can realize that “eternity began in the village” and the museum has the duty to preserve and offer this to the future generations that might want to know about their origins.

The idea of this museum belonged to the sociologist and philosopher Dimitrie Gusti, founder and leader of the “Sociology School of Bucharest”. He organized, between 1925 and 1935, a series of researches in 60 villages from different regions of Romania. The work started on March 1936 on a 4500 sq. meters surface, near the Kiseleff Blvd. The project was morally and materially sustained by the “Prince Carol” Royal Cultural Foundation. The task of construction was given to H. H. Stahl and Victor Ion Popa, the last one being the draftsman of the settlement.

The National Village Museum opened his gates for the public on the 9th of May in 1936.  Its main purpose was that of reviving, in an adequate environment, on the shores of Herăstrău Lake, the peasants’ way of life.

The oldest houses date from the 17th century and belong to each zone of the country. Highly original and unique monuments were brought: Zăpodeni – Vaslui County (17th century), a church (1773) and a single-cell construction (19th century) from Răpciuni – Neamţ County, Berbeşti – Maramureş County (1775), Şurdeşti – Maramureş County (18th century), Voitinel – Suceava County (18th century), Curteni – Vaslui County (1844), Bancu – Harghita County (1862), Chereluş – Arad County (18th century), Straja – Suceava County (18th century), Jurilovca – Tulcea County (1898), two half-buried houses (“bordeie”) from Olt and Dolj, both dating from the 19th century and also the establishments Dumitra – Alba County (19th century), Câmpu lui Neag – Hunedoara County (19th century), Ostrov – Constanţa County (19th century).

Starting with 29 households, the museum has nowadays 386 monuments and 60.000 objects organized according to the modern museum procedures. The households include living places and annexes still existing in the Romanian village. The houses are adapted to the environment they came from, their appearance talk about the use of the materials, proportions and adequate plans for each zone. All these original monuments are a proof of Romanian traditional life, but in the same time an example of displaying particular museological ideas and a good preservation of the built exhibition.

The rich cultural patrimony is highlighted by different cultural activities (traditional fairs, demonstrations of artisans, shows and exhibitions) organized by the museum, almost all connected on holydays like Dragobete, Palm Sunday, Saints Peter and Paul, The Cross Holyday or Christmas. A great number of visitors from all over the world come to the village museum, almost 500.000 per year.

“Dimitrie Gusti” National Village Museum has become, in time, a school where a lot of children learn different handcrafts. The educational offering satisfies a large number of areas: painting, wood carving, weaving, embroidering and pottery.

The Village Museum is a place where you can visit Romania in a few hours and find out about the Romanian traditions, but for sure you’ll take a walk in the Romanian village and stay for a while at “La barieră” Inn  to taste a traditional dish or drink.

The Village Museum will always be the treasurer of the Romanian village integrated in the European culture.

 

Paula Popoiu, Ph D

Manager

In short:

“Dimitrie Gusti” National Village Museum, Bucharest, Romania is the “museum from the heart of the capital” who opened his gates for the public in 1936. The permanent exhibition covers a 14 ha area having 386 monuments and more than 60.000 objects in his collections and over 250.000 documents regarding the village and its traditional life in the Archive.  Indoor and outdoor exhibitions attract more than 500.000 visitors annually. The Village Museum is the most visited cultural objective from Romania, opened on Monday to and a Trusted Romanian and European BRAND.

www.muzeul-satului.ro[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”RO” tab_id=”1490075414929-0c372600-88d5″][vc_column_text]

 MUZEUL NAȚIONAL AL SATULUI ”DIMITRIE GUSTI”

Muzeul Național al Satului  “Dimitrie Gusti” este situat in centrul Bucurestiului. Este o instituție importantă în care oamenii pot descoperi rădăcinile satului tradițional românesc. Este, de asemenea, locul în care vizitatorii regăsesc casa bunicilor sau cea din poveștile frumoase din copilărie.

Dacă ați ajuns în muzeu, lumea se schimbă și timpul capătă sensuri noi. Aici nu există nici o modalitate de măsurare a timpului și ne putem da seama că “veșnicia a s-a născut sat”; iar muzeul are datoria de a păstra și de a oferi acest lucru generațiilor viitoare care vor își vor căuta originile.

Ideea acestui muzeu a aparținut sociologul și filosoful Dimitrie Gusti, fondatorul și liderul ”Școlii Sociologice de la București”. El a organizat, între anii 1925 și 1935, o serie de cercetări în peste 60 de sate din diferite regiuni din România. Activitatea a început în martie 1936 pe o suprafață de 4500 mp. în apropiere de Blvd. Kiseleff. Proiectul a fost susținut moral și material de Fundația Culturală “Principele Carol I”. Sarcina de a proiecta spațiul ce avea să devină muzeu  a fost dată lui H. H. Stahl și Victor Ion Popa, ultimul fiind raportorul pentru decontare.

Astfel, Muzeul și-a deschis porțile sale pentru public în data de 9 mai a anului 1936. Scopul său principal a fost aceea de a relansa, într-un mediu adecvat, pe malul lacului Herăstrău, modul de viață al țăranilor.

Cele mai vechi case datează din secolul al 17-lea și reflectă arhitectura specifică diverselor zone etnografice ale țării. Au fost aduse monumente originale și unice: Zăpodeni – județul Vaslui (secolul al 17-lea), o biserica din anul 1773 – satul Dragomirești, precum și o construcție cu o singură cameră (secolul al 19-lea) din Răpciuni – județul Neamț, Berbești – județul Maramureș (1775), Șurdești – Maramureș (secolul al 18-lea), Voitinel – județul Suceava (secolul al 18-lea), Curteni – județul Vaslui (1844), Bancu – județul Harghita (1862), Chereluș – jud. Arad(secolul 18), Straja – județul Suceava (secolul al 18-lea), Jurilovca – Judetul Tulcea (1898), două case semi-îngropate (“bordeie”) din județele Olt și Dolj, ambele datand din secolul al 19-lea și, de asemenea unitățile Dumitra – judetul Alba (secolul al 19-lea), Câmpu lui Neag – judetul Hunedoara (secolul 19) , Ostrov – județul Constanța (secolul al 19-lea).

Începând cu 29 de gospodării, muzeul are în prezent 386 de monumente și 60.000 obiecte organizate în colecții de patrimoniu, în conformitate cu procedurile muzeale moderne. Gospodăriile includ și anexele încă existente în satul românesc. Casele sunt adaptate la mediul din care provin, ”vorbesc”  despre aspectul lor cu privire la utilizarea materialelor, proporțiile și planurile adecvate pentru fiecare zonă. Toate aceste monumente originale sunt o dovadă vie a vieții tradiționale românești, dar, în același timp, un exemplu reflectând anumite idei și teorii muzeografice și o bună conservare a patrimoniului construit.

Bogația patrimoniului cultural este evidențiat prin diverse activități culturale: târguri tradiționale, demonstrații ale meșterilor populari, spectacole, expoziții, rexontextualizări ale unor obiceiuri din ciclul calendaristic – creștin și precreștin organizate de muzeu – Dragobetele, Duminica Floriilor, Sfinții Petru și Pavel, Sfântul Dumitru, Ziua Crucii sau Sărbătorile de Iarnă. Un număr mare de vizitatori din întreaga lume vine la muzeul satului anual – 500.000 de vizitarori atras de frumusețea și unicitatea patrimoniului cât și de diversitatea activităților organizate.

Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti” a devenit, în timp, o școală în care o mulțime de copii învață prin metode non-formale tainele diverselor mesteșuguri – direct de la meșteri precum și respectul pentru patrimoniu, pentru mediul înconjurător, consumul inteligent, reciclare și prevenție. Oferta educațională satisface un număr mare de domenii în ceea ce privesc meșteșugurile populare –  pictură pe sticlă și pe lemn, sculptură, țesut, brodat – cusut, ceramică, ouă încondeiate, măști populare etc.

Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti” este locul unde puteți vizita România în câteva ore,  puteți afla despre tradițiile romanești, puteți ”călători în timp” în satul românesc și rămâne o vreme la han pentru a vă ”adăpa” cu cele mai gustoase produse din gastronomia tradițională românească – Hanul “La BARIERA”.

Suntem siguri că Muzeul Satului va fi întotdeauna un reprer de înaltă ținută, un martor viu al satului românesc integrat în cultura europeană dar cu o identitate bine definită!

Conf. univ. dr. Paula Popoiu

Manager

Pe scurt:

Muzeul Național al Satului”Dimitrie Gusti”din București, România este considerat “Muzeul din inima capitalei”, care a deschis porțile pentru public în anul 1936. Expoziția permanentă acoperă o suprafață de 14 ha, având 386 de monumente și mai mult de 60.000 de obiecte în colecțiile de patrimoniu și peste 250.000 de documente în arhivă referitoare la viața satului și rânduielile acestuia. Expozițiile permanente și cele temporare atrag mai mult de 500.000 de vizitatori anual. Muzeul Satului este obiectivul muzeal cel mai vizitat din România, deschis în toate zilele săptămânii și o marcă românească și europeană care inspiră încredere.

www.muzeul-satului.ro [/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]