Art. 1. ORGANIZATORUL

Organizatorul “Romanian Fashion Philosophy” este SC Fashion Philosophy SRL, cu sediul în București, str. Părăluțelor nr. 13, denumită în continuare Organizator. Festivalul de modă Romanian Fashion Philosophy se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul “Regulament”. Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoștința publicului acest fapt.

Art. 2. DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A ÎNSCRIERII

Înscrierea este organizată și se desfășoară pe pagina oficială de internet www.fashionphilosophy.ro, site-ul oficial al Romanian Fashion Philosophy.

Art. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

Se poate înscrie orice persoană fizică sau juridică din România, sau din orice altă țară. Participarea la această înscriere are valoare de acceptare integrală și liber consimțită a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate persoanei care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

Art. 4. VALOAREA DE PARTICIPARE

Valoarea sponsorizării ce asigura participarea designerului la Romanian Fashion Philosophy este variabilă, în funcție de pachetul accesat, și reprezintă doar o parte din costurile de realizare a evenimentului, fiind suplimentată de finanțarea acordată de SC Fashion Philosophy si partenerii pentru derularea întregului proiect:

PACHETUL STANDARD – 4500 lei / prezentare, într-o locatie avizată de autoritățile competente. În afara spațiului pus la dispoziție, pachetul standard conține următoarele:

 • O noapte de cazare în București, într-o cameră dublă, în unitate de cazare de categoria minimum 3 stele (în funcție de disponibilități)
 • Transport aeroport – hotel și hotel – aeroport (unde este cazul)
 • O grupă prestabilită de 15 modele pentru show individual
 • Logistica aferentă prezentării (după caz, în funcție de particularități, logistica implică: lumini, sunet, pasarelă, scaune, decoruri, dj, tehnicieni, securitate, art director, coordonator backstage, asistenți, etc.)
 • Facilități în zona backstage (asistență în derularea activităților, stender, fier de călcat, acces la catering etc.)
 • Album foto și clip video cu rezumatul zilei pentru a fi folosite în campania de imagine, cu obligația de a menționa numele Romanian Fashion Philosophy în acțiunile de promovare derulate pe baza acestor materiale. Drepturile de autor rămân în proprietatea SC Fashion Philosophy SRL
 • Articol de prezentare (trimis de designer) care va fi publicat pe site-ul oficial al evenimentului: www.fashionphilosophy.ro

Art. 5. MECANISMUL DE PARTICIPARE

Pentru înscriere, participantul trebuie să încarce imagini cu schițele, colecția sau din portofoliu și să ofere cât mai multe informații și link-uri ce pot determina alegerea sa pentru a prezenta colecția la Romanian Fashion Philosophy. După înscriere, acesta trebuie să vireze valoarea aferentă pachetului dorit, în maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii contractului de sponsorizare. Întârzierea viramentului sumei face ca solicitarea să fie declarată nulă.  Un participant poate înscrie maxim 5 fotografii.

Art. 6. ECHIPA DE SELECȚIE

Echipa de selecție este formată din fashion editori, producători de săptămâni ale modei din întreaga lume, jurnaliști români și străini, bloggeri de modă, fotografi și membrii ai echipei de producție a festivalului. Echipa de selecție este cea care decide dacă o colecție este admisă sau respinsă.

Art. 7. DREPTURI DE AUTOR

Participantul la selecție declară în mod implicit, prin înscrierea imaginilor în concurs, că este deținătorul drepturilor de autor asupra acestora, precum și asupra colecției pe care dorește să o prezeinte în cadrul festivalului, și își asumă toate consecințele legale în caz contrar. Dacă dovada că nu e posesorul drepturilor pentru materialele expuse se face după ce designerul a achitat taxa de participare, aceasta nu îi va fi restituită. Odată cu înscrierea fotografiilor, participantul este de acord ca acestea să fie publicate în materialele legate de prezența sa în festival. Designerul înțelege deasemenea, faptul că toate imaginile foto/video rezultate în urma prezentării sale vor fi folosite în viitoarele campanii de promovare a Romanian Fashion Philosophy și a proiectelor asociate acestui brand.

ART. 8. REZULTATE SELECȚIE

Designerii selectați vor fi anunțati prin e-mail în momentul publicării listei pe www.fashionphilosophy.ro. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice participare a oricărui înscris, în orice moment, daca are suspiciuni cu privire la activitatea și expunerea publică a acestuia sub forme ce pot genera efecte negative asupra Romanian Fashion Philosophy. În acest caz valoarea sponsorizării nu se returnează.

Art. 9. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Organizatorul respectă legislația în vigoare în acest domeniu în România și Uniunea Europeană. Prin înscrierea în Romanian Fashion Philosophy înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că Organizatorul vă solicita dumneavoastră, în calitate de beneficiar, următoarele informații necesare pentru identificarea dumneavoastră personală și pentru realizarea decontului către cofinanțatorii proiectului:

 • numele și prenumele
 • copie buletin/pașaport (se acceptă foto)
 • date de înregistrare a companiei pe care o reprezentați, acolo unde e cazul.
 • adresa de e-mail validă și numere de telefon

Scopul solicitării acestor informații de către Organizator este de a realiza decontul de cheltuieli ce trebuie prezentat cofinanțatorului, pentru a menține raportul contractual și pentru a dezvolta raportul comercial cu terții. După colectarea datelor dumneavoastra, Organizatorul nu va înstrăina, închiria sau vinde informațiile de identificare personală a dumneavoastră către alti terți, decât cei agreați de ambele părți, în scopuri de marketing și publicitate; nu va furniza unor terți, decat cei agreați de ambele părți datele dvs. de contact fără acordul dvs, cu excepția cazurilor în care sunt solicitate de instituții ale statului legal abilitate (cu rol de control etc) – va securiza informațiile esențiale pe care le furnizați, prin protocoale standard și tehnologii corespunzătoare.

Art. 10. UTILIZAREA SERVICIULUI DE ÎNSCRIERE

Înțelegeți și sunteți de acord că NU aveți voie să postați, să încărcați, să transmiteți prin email sau în alt mod, în cadrul înscrierii online, următoarele tipuri de informații: informații ilegale, abuzive, obscene, discriminatorii, jignitoare, conspirative sau de hărțuire; informații false despre propria dvs. identitate, incluzând, dar fără a se limita la, pseudonime sau orice alt tip de date false, greșite sau inexacte pe care le furnizați în cadrul concursului online; informații pe care nu aveți dreptul să le faceți publice, care au caracter secret sau confidențial sau asupra cărora nu dețineti drepturi de proprietate intelectuală; informații publicitare nesolicitate sau neautorizate, spam, scrisori în lanț, scheme de afaceri piramidale sau orice alt tip de solicitari. Această interdicție se referă inclusiv, fără a se limita la, folosirea înscrierii online pentru:

 1. a trimite mesaje unor persoane pe care nu le cunoașteți;
 2. a contacta persoane pe care nu le cunoașteți și a le trimite mesaje promoționale sau de solicitare fără permisiunea acestora;
 3. a trimite mesaje către liste de distribuție sau alias-uri de grup; informații sau materiale care conțin viruși informatici sau orice coduri, fișiere sau programe computerizate dăunătoare, menite să întrerupă, să distrugă sau să limiteze funcționarea oricărui software, sau a oricărui echipament electronic și de telecomunicații.

Această interdicție se referă, fără a se limita la: spyware (programe pentru captarea datelor despre utilizatorul computerului infectat), adware (programe de transmitere de reclame), viruși informatici, phishing (mesaje de solicitare de informații confidențiale), spam (mesaje electronice nesolicitate), pop-up-uri sau link-uri către alte pagini de internet considerate riscante.- elemente falsificate de identificare cu scopul disimularii originii oricărei comunicări transmise prin websiteul www.fashionphilosophy.ro sau alte mijloace aferente acestei înscrieri online sau Organizatorului in general; conținut care nu este destinat rubricii respective (adresa de email în locul numelui, etc).

Sunteți de acord că nu aveți voie să interferați sau să întrerupeți serverele, rețeaua sau seriviciul Organizatorului aferent concursului online sau să încălcați orice reglementări, proceduri și îndrumări privind utilizarea rețelei, legate de acest concurs.

Art. 11. ÎNCETAREA SERVICIULUI

Sunteți de acord că Organizatorul poate, în orice moment, fără notificare prealabilă, să întrerupă contul și accesul dvs. la înscrierea online, din cauze care pot fi, fără a se limita la:

 • încălcarea de către dvs. a prevederilor prezentului Regulament și a îndrumărilor pe care le cuprinde,
 • solicitări ale instituțiilor guvernamentale și impuneri ale legii,
 • solicitarea dvs. expresă,
 • probleme și aspecte tehnice neprevăzute,

Sunteți de acord că întreruperea furnizării serviciului va fi făcută la libera alegere a Organizatorului și că Organizatorul nu poate fi făcut răspunzator față de dvs. sau orice altă terță parte pentru întreruperea accesului la înscriere.

Art. 12. INFORMAȚIA FURNIZATĂ

Înțelegeți și sunteți de acord că prin postarea de materiale pe website-ul www.fashionphilosophy.ro cedați către Organizator dreptul gratuit și irevocabil de a utiliza aceste materiale în decursul existenței serviciului. Înțelegeți că răspunderea pentru toată informația pe care o postați în cadrul inscrierii online vă revine exclusiv dvs., iar Organizatorul nu poate fi făcut răspunzător de nicio greșeală sau omisiune din aceste informații. Sunteți de acord să nu monitorizați sau copiați, și să nu permiteți altora să monitorizeze sau copieze paginile website-ului www.fashionphilosophy.ro și conținutul pe care acestea îl cuprind. Sunteți de acord să nu simulați aspectul sau funcționarea acestui website și să nu acționați pentru a perturba funcționarea sau a supraîncărca infrastructura noastră informatică, inclusiv, dar fără a se limita la, comunicări nesolicitate, încercări de a obține acces neautorizat, transmitere sau activare de viruși informatici.

Art. 13. COMUNICAREA CU ORGANIZATORUL

În cadrul înscrierii online, Organizatorul poate avea nevoie să comunice cu dvs. prin email sau telefon. Sunteți de acord să primiți mesaje email, legate de participarea dvs. la Romanian Fashion Philosophy sau contul dvs. din cadrul website-ului www.fashionphilosophy.ro pentru a asigura buna derulare a colaborării. Înțelegeți și sunteți de acord că Organizatorul poate utiliza datele dvs. de contact în scopul consultării sau informării dvs. cu privire la produsele, ofertele și promoțiile website-ului. Puteți renunța la acest privilegiu prin serviciul de dezabonare din cadrul mesajelor email primite. Organizatorul își exercită dreptul de a modifica oricare din articolele prezentului document în scopul de a asigura coerența și corectitudinea desfășurării concursului. Organizatorul va afișa orice modificare a prezentului document pe website-ul concursului www.fashionphilosophy.ro.

Art. 14. LIMITE DE RĂSPUNDERE

Acceptând acest regulament, sunteți de acord ca Organizatorul, angajații săi, partenerii și orice alți colaboratori în derularea Romanian Fashion Philosophy nu sunt răspunzători pentru niciun fel de pierderi sau consecințe negative directe, indirecte, ocazionale sau excepționale rezultate în urma:

 1. utilizării website-ului www.fashionphilosophy.ro de către dvs.;
 2.  accesului neautorizat sau alterării comunicării dvs. cu sau prin acest website, sau Organizatorul nu garantează că serviciile aferente înscrierii online și website-ului www.fashionphilosophy.ro vor fi neîntrerupte și lipsite de erori. Orice material pe care îl descărcați sau obțineti în orice mod de pe website-ul www.fashionphilosophy.ro se face la libera dvs. alegere și pe propria dvs. răspundere și pe propriul risc, dvs. fiind unicul responsabil în cazul oricărei deteriorari a computerului dvs. sau pierderii de date produse în urma acestor descărcări.

ART. 15. LEGEA APLICABILĂ

Acest regulament reprezintă un acord între dumneavoastră și Organizatorul concursului, guvernat de legislația românească în vigoare.

Avans: 50% din sumă, la data semnării contractului